Programın Eğitsel Amaçları

MEF Üniversitesi Ekonomi Bölümü lisans programının amaçları şu şekildedir:

  • Ekonomilerin güncel sorunlarını algılayıp olası çözüm önerilerini ortaya koyabilecek ve bunları yaparken hem sosyal hem de analitik yönlü düşünebilecek bireyler yetiştirmek hedefiyle yola çıkmıştır.

  • Öğrencilerimizi kamu, özel sektör ve uluslararası kurumlarda başarılı liderler olarak en iyi şekilde hazırlamak.

  • Mikroekonomi, Makroekonomi ve Ekonometri gibi temel ekonomi derslerinin yanında  geniş seçmeli ders havuzu ve esnek ders programı sayesinde öğrencilere ilgi duydukları alanda uzmanlaşma imkânı sağlamak