Programın Kazanımları

Ekonomi Bölümü lisans programının amaçladığı öğrenci kazanımları şu şekildedir:

  • Kişisel ve profesyonel hayatta karşılaşılan ekonomik sorunların fark edilip analiz edilebilmesi ve çözümlenme becerisinin kazanılması.

  • Temel ekonomik kavram ve teorilerin öğrenilmesi ve bunların gündelik karar alma mekanizmalarına uygulanması.

  • Uygun yöntem ve tekniklerin öğrenilmesi ve ekonomik sorunların çözümlerinde kullanabilme yetisinin kazanılması.

  • Yazılı ve sözlü ifade becerilerinin gelişmesi.

  • Değişime ve gelişime açıklık ve küresel ilişkilere ve sorunlara dair farkındalığın kazanılması.

  • Sorumluluk almanın öğrenilmesi, bireysel ve grup çalışmalarında çözüm odaklı bakış açısının kazanılması.