Programın Misyonu

 Misyonumuz, ekonomik teoriler ve politikalar ile ampirik yöntemler konusunda öğrencilerimize sağlam bir temel sunarak, analitik düşünme yeteneklerini geliştirmek, toplumsal sorunlara çözüm üretebilecek donanımlı ekonomistler yetiştirmek ve bilimsel araştırmalarla ekonomik bilgi birikimine katkıda bulunarak, toplumun refahını artırmayı hedeflemektedir.