Programın Misyonu

 2014-2015 Akademik Yılı'nda ilk öğrencilerini alan bölümümüz gerek eğitim gerekse araştırma alanında Türkiye’nin ilk sıralarında yer almayı hedeflemektedir. 

Akademisyen kadromuzun çoğu lisansüstü ve doktora çalışmalarını uluslararası kurumlarda tamamlamış, eğitim ve araştırma alanlarında nitelikli ve dinamik öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Hedefimiz, eğitimde en son yöntem ve teknolojileri kullanarak öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda öncü olmalarını sağlayacak gerekli donanım ve altyapıyı sağlamaktır. 

Esnek ve çeşitli ders programı sayesinde ekonomi bölümü öğrencileri ana uzmanlık alanları dışında işletme, finans, siyasal bilgiler gibi farklı alanlardan ders alarak öğrenim programlarını çeşitlendirme olanağına sahiptirler. Bölümümüz ayrıca üniversitemiz tarafından sunulan 3+2 sistemi çerçevesinde uluslararası saygınlığı olan üniversiteler ile diploma programları kurmayı hedeflemektedir. Bu program sayesinde öğrencilerimiz MEF Üniversitesi’nden Lisans, yurt dışı anlaşmalı Üniversiteden Ekonomi ya da Finans alanlarında Yüksek Lisans diploması alma şansına sahip olacaktır. Buna ek olarak bölümümüz öğrencileri 240 AKTS kredili lisans eğitimini 3 senede bitirme olanağına da sahip olacaklardır.