Araştırma Alanları

Gruplararası ilişkiler, Politik psikoloji, Varoluşsal psikoloji

Çocuk ve ergenlerde bilişsel, Sosyal ve duygusal gelişim

Ahlaki yargı ve karar verme süreçleri, Karar-vermenin bilişsel süreçleri, Ahlaki gelişim, Ahlaki duygular, Sosyal biliş, Zihin algısı, Din, Siyaset psikolojisi

Kültürel Psikoloji, Kültürlerarası Psikoloji ve Ölçüm, Göç, Azınlıklar ve Uyum, Önyargı, Kadın ve Liderlik

Ebeveynlik tutumları, Zihinselleştirme, Psikolojik dayanıklılık,

Pozitif örgütsel psikoloji, Girişimcilik psikolojisi

Miktar temsilleri, Hata izleme, Üstbiliş, Algısal karar verme ve Zaman algısı

Bilişsel sinirbilim, Beyin dinamiği, Elektroensefalografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme

Kaygı Bozuklukları, Obsesif Kompulsif ve Diğer İlgili Bozukluklar,

Kişilik Özellikleri ve Kişilik Bozuklukları

Sağlık Psikolojisi, Meta-Bilim

Otobiyografik Bellek, Toplumsal Bellek, Bireysel ve Toplumsal Geleceği Düşünme, Algılanan Öznelik

Duygu ve biliş, Bellek, Üst-biliş, Zihinsel Zaman Yolculuğu