Programın Kazanımları

Mezun olduklarında psikoloji öğrencilerimizin aşağıda belirtilen yetkinliklere ulaşmaları hedeflenmektedir:

  • Psikolojik teori, bilimsel yöntem ve istatistiksel bilgiyi günlük problemlerde uygulama becerisi,

  • Psikolojinin alt disiplinlerinde teorik ve uygulamalı işleyişini kavrama,

  • Özgün psikolojik araştırma tasarlama, uygulama ve raporlama deneyimi,

  • Hipotezleri ve bulguları mantık çerçevesinde eleştirme becerisi,

  • Karmaşık bilimsel ve psikolojik kavramları sözel ve yazılı olarak özetleyebilme becerisi,

  • Tartışmalı konuları düşünceli ve saygılı bir biçimde tartışma, net ve istikrarlı argümanlar oluşturabilme becerisi,

  • Büyük projeleri bağımsız bir biçimde bitirme motivasyonu ve inisiyatifi,

  • Profesyonel etik ve araştırma etiği anlayışı,

  • Psikoloji yüksek lisansı ve pratiği için gerekli olacak tüm beceri ve bilgi altyapısını edinme.