Programın Eğitsel Amaçları

MEF Üniversitesi Psikoloji Bölümü lisans programının amaçları şu şekildedir:

  • Eleştirel ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek,

  • Temel araştırma becerilerini kazandırmak,

  • Kültürlerarası ve kişilerarası farklılıklara değer vermek,

  • Aktif öğrenme prensiplerini aşılamak ve bunu her alanda sürdürmeyi sağlamak,

  • Psikolojinin çeşitli alt alanlarında (gelişim, klinik, endüstriyel, sosyal, bilişsel vb.) hem teorik bilgi hem uygulama becerileri kazandırmak,

  • Temel etik prensipleri benimsemiş ve içselleştirmiş bireyler yetiştirmek.