Programın Misyonu

Psikoloji, insan davranışlarını ve zihinsel işleyişlerini bilimsel yöntemler kullanarak inceleyen bilim dalıdır. Son dönemlerde popülerliği dünyada olduğu kadar ülkemizde de artmakta olan psikolojinin “insan”ı farklı yönlerden incelediği gelişim, klinik, sosyal, endüstriyel, bilişsel, nöropsikoloji gibi pek çok farklı alt alanları vardır. Yani psikoloji, sadece psikolojik bozuklukların incelendiği bir bilim dalı değildir, insan duygu, biliş ve davranışlarını insan gelişiminin farklı evrelerinde, bireysel olarak ve grup dinamikleri içerisinde, iş yaşamında ve buna benzer farklı bağlamlarda inceler.

Eğitim dili tamamen İngilizce olan bölümümüzün temel amacı öğrencilerimize psikoloji alanında güncel bulgulara dayanan kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bölümümüzde eğitimde yeni bir öğrenme yaklaşımı olan flipped learningi tamamen benimsemekteyiz. Bu yaklaşıma uygun olarak öğrencilerimizin öğrenme sürecini sadece dinleme aktivitesi olarak görmüyoruz. Onların aktif olarak katılabileceği ortamlar yaratarak öğrenme sürecinin gerçekleşmesini sağlıyoruz. Geliştirdikleri projeleri üzerinde psikoloji bilimi bilgileri ile deneysel yöntem ve veri analizi tekniklerini uygulayan öğrencilerimiz akademik yetkinliklerini ve uygulama becerilerini geliştirmektedirler. Ayrıca, Türkiye, Avrupa ve ABD’deki çeşitli iyi üniversitelerde eğitimlerini tamamlayarak psikolojinin alt alanlarında uzmanlaşan öğretim üyelerimizin ulusal ve uluslararası projelerinde çalışarak araştırma deneyimleri kazanmaktadırlar.