Çevrimiçi Açık Dersler (MOOC)

Sevgili Öğrencilerimiz,

Üniversitemiz Senato kararı gereği, 2019 ve sonrası girişli lisans öğrencilerinin, lisans eğitimi süresince en az 1 dersi (4 AKTS’den az olmamak, 30 AKTS’yi aşmamak kaydıyla) üniversitemizin anlaşmalı olduğu kitlesel açık çevrimiçi ders (MOOC) platformlarından alması gerekmektedir.

Yalnızca seçmeli dersler (serbest seçmeli dersler ve bölüm seçmeli dersleri) MOOC platformlarından alınabilmektedir.

MOOC dersleri dönemde alınabilecek kredi limitinden sayılmamaktadır.

Alınan derslerin eğitim dili, herhangi bir yabancı dil öğrenme dersi olmadığı sürece, İngilizce olmalıdır.

Alınan dersler Lisans veya Yüksek Lisans seviyesinde olabilir.

MOOC dersleri başarı bursu için kullanılamamaktadır.

MOOC derslerinden harf notu alınmaz. Transkripte bu dersler, “Kişiselleştirilmiş Öğrenme Deneyimi” dersleri olarak isimlendirilir ve dersin başarıyla bitirilmiş olması durumunda transkripte harf notu olmaksızın "başarılı" ifadesi yer alır. Kişiselleştirilmiş Öğrenme Deneyimi derslerinin başarıyla bitirilmiş sayılması için her bir dersin içerik etkileşim oranının en az %70 olması, dersin alındığı akademik dönemin final/proje döneminde ders sertifikalarının bölüm MOOC koordinatörüne iletilmesi ve yine alınan her bir ders için ders içeriğini 2-3 dakika ile özetleyen kısa videoların MOOC koordinatörüne teslim edilmesi gerekir.

MOOC Platformlarından ders almak için izlemeniz gereken adımlar:

  • Her akademik dönem başında, dersler başlamadan önce, MEF CELT tarafından öğrencilere Coursera erişim hakkı (Coursera koltuğu) başvurusuyla ilgili gönderilen e-posta’yı takip etmeli ve başvurunuzu yapmalısınız.

  • Coursera erişim hakkı kazanmanız durumunda o dönem için ilan edilen Coursera ders listesini incelemelisiniz.

  • Coursera’dan alıp seçmeli olarak saydırmayı planladığınız dersleri serbest seçmeli mi, Bölüm seçmelisi mi olarak saydıracağınıza karar vermelisiniz.

  • Serbest seçmeli olarak saydırmak istiyorsanız, CELT tarafından ilan edilen ders listesinden istediğiniz dersleri seçmekte özgürsünüz. Bölüm seçmelisi olarak saydırmak için sizlerle paylaşacağımız ders listesinden seçim yapmalısınız.

  • Bölümümüzde bir seçmeli ders 5 AKTS değerindedir. Coursera dersleri ise kredi olarak değil kaç saatte tamamlandıklarına göre sınıflandırılmaktadır (“xxx hours to complete”). Belirlenen hesaplamaya göre 25-30 saatlik Coursera ders saati 1 AKTS’ye denk gelmektedir. Dolayısıyla 5 kredilik bir seçmeli ders için toplamda 125-150 saate denk gelen sayıda Coursera dersi tamamlamalısınız. Coursera derslerini incelemeye başladığınızda fark edeceksiniz ki, bu kadar saate denk gelen tek bir Coursera dersi yok. Bu nedenle bir seçmeli dersin yerine geçmesi için birden fazla Coursera dersini alıp tamamlamanız gerekmektedir.

  • Ders listenizi oluşturduktan sonra Bölümümüzün MOOC koordinatörü Dr. Begüm Uzun (taskinbe@mef.edu.tr) ile iletişime geçip derslere başlamak için onayını almalısınız.

  • Coursera dışındaki bir platformdan ders almayı düşünüyorsanız Bölüm MOOC koordinatörü ile iletişime geçmelisiniz.