MEF Students Journal of International Politics

MEF Students Journal of International Politics dergisi MEF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri tarafından çıkarılan güncel siyasi, ekonomik ve sosyal konulara odaklanan dönemlik bir dergidir. İç ve dış siyasi ve ekonomik ilişkiler, Türkiye'nin çevresindeki bölgelerdeki önemli gelişmeler ve küresel siyaset ile bağlantılı çok çeşitli konuları ele almaktadır.

MJIP ilk sayısı “Reflections from Contemporary World” başlığını taşımakta ve içeriğinde çeşitli güncel konulara ışık tutmakta ve seçkin diplomatlar ve  akademisyenler ile gerçekleştirilmiş olan röportajlar sunmaktadır.

Sayılar

2.Sayı

1.Sayı

İletişim

Eposta: mjip@mef.edu.tr

Editoryal Ekip:

Selin Levi, Ali Demircioğlu (Genel Yayın Yönetmenleri)
Cansu Ateşoğlu (Kıdemli Editoryal Yardımcı)
Aybüke Özbuğutu (Editoryal Yardımcı)
Deniz Tatarlı (Editoryal Asistan)
Zeynep Molla, Emre Özacar, Berkay Sakuç, Resa Toptaş (Röportaj Ekibi)
Bade Su Karatay, Ali Demircioğlu (Tasarım)

Danışma Kurulu:

Prof. Dr. Ayşegül Kibaroğlu
Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu
Prof. Dr. Beken Saatçioğlu
Dr. Öğr. Üyesi Barış Çağlar
Dr. Öğr. Üyesi Evrim Görmüş
Dr. Öğr. Üyesi Begüm Uzun Taşkın
Dr. Cansu Güleç