Mezuniyet Koşulları 

 

·       Öğrencilerin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans programını başarıyla tamamlayıp mezun olmak için müfredattaki zorunlu derslerden 125 AKTS ve seçmeli derslerden 95 AKTS ve ikinci bir yabancı dilden 20 AKTS olmak üzere toplam 240 AKTS'yi tamamlamaları ve 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına (GNO) sahip olmaları gerekmektedir.

 

 

·       Öğrencilerin ders seçimlerini yaparken önceliği içinde bulundukları dönem açılan zorunlu ve seçmeli derslere vermeleri önerilir. Önceki dönemlerde alınamayan, bırakılan ya da başarısız olunan dersler varsa, öncelikli olarak o dersleri alacak şekilde programlarını belirlemeleri gerekmektedir. Bu durumdaki tüm dersler alındıktan ve başarılı olunduktan sonra öğrenciler, danışmanlarının da onayı olmak kaydıyla, üstten dersler alabilirler.

 

 

·       Öğrencilerin “Second Foreign Language” dersi için seçecekleri ikinci yabancı dili dört dönem boyunca (Second Foreign Language I, II, III ve IV) almaları ve başarılı olmaları gerekmektedir.

 

 

·       Öğrenciler POLS/IR 200 “Internship Practicum” zorunlu staj dersini almalı ve Bölüm’ün belirlediği koşullar dahilinde en az 20 iş günü zorunlu stajlarını tamamlamalıdırlar.

https://www.mef.edu.tr/tr/fakulteler/iktisadi-idari-ve-sosyal-bilimler-fakultesi/bolumler/siyaset-bilimi-ve-uluslararasi-iliskiler/stajlar

 

 

·       2019 ve sonrası girişli Lisans öğrencileri, Lisans öğrenimleri süresince, 4 AKTS’den az olmamak ve 30 AKTS’yi aşmamak kaydıyla, en az 1 dersi, Bölüm tarafından onaylanan edX, Coursera veya diğer kitlesel açık çevrimiçi ders (MOOC) platformlarından almaları gerekmektedir.