Mevzuat

Yönetmelikler

MEF Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Yönergeler

MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mezuniyet Makalesi Hazırlama Yönergesi

MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Staj Uygulama Yönergesi

MEF Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi

MEF Üniversitesi Yandal Yönergesi

Kararlar

17.02.2021 Tarihli Fakülte Kurulu Kararı

16.12.2020 tarihli 78/6. Senato Kararı ile değiştirilen MEF Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 23. maddesinin 4. bendi çerçevesinde fakültemizde fazla kredi alım talepleri ile ilgili olarak uygulamada birlik sağlanması amacıyla düzenleme yapılması konusu görüşüldü; bunun neticesinde fakültemiz için kredi artırım talepleri konusunda aşağıda açıklanan şartların uygun olduğu kanaatine varıldı;

  • Lisans programının birinci dönemine başlayan öğrencilerin sadece birinci dönemlerinde azami ders yükleri 32 AKTS kredisidir.

  • Kredi transferi yaparak lisans programına başlayan öğrencilerin sadece lisans programına başladıkları ilk dönemlerinde azami ders yükleri 32 AKTS kredisidir.

  • Genel not ortalaması 4,00 üzerinden en fazla 1,99 olan öğrenciler 30 AKTS’ye kadar ders seçebilir.

  • Genel not ortalaması 4,00 üzerinden 2,00-2,49 arasında olan öğrenciler 36 AKTS’ye kadar ders seçebilir.

  • Genel not ortalaması 4,00 üzerinden 2,50-2,99 arasında olan öğrencilerin azami ders yükü 42 AKTS kredisidir. Öğrenciler 36 AKTS’ye kadar ders seçebilir. 37­-42 AKTS ders alabilmek için danışman onayı gerekir.  

  • Genel not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00-4,00 arasında olan veya ÇAP öğrencilerinin azami ders yükü 48 AKTS kredisidir. Öğrenciler 36 AKTS’ye kadar ders seçebilir. 37­-42 AKTS ders alabilmek için danışman onayı, 43-48 AKTS ders alabilmek için fakülte yönetim kurulu kararı gerekir.

  • Mezuniyetlerine 54 AKTS kalan öğrencilerden genel not ortalaması 4,00 üzerinden 2,00-4,00 arasında olan öğrencilerin azami ders yükleri 54 AKTS kredisidir. Öğrenciler 36 AKTS’ye kadar ders seçebilir. 37-42 AKTS ders alabilmek için danışman onayı, 43-54 AKTS ders alabilmek için fakülte yönetim kurulu kararı gerekir. Öğrencilere 54 AKTS üzeri ders yükü verilemez.

Bu kararın kayıtlı tüm öğrencilere ve 2021-2022 akademik yılı güz döneminden itibaren uygulanmasına oybirliğiyle karar verildi.