Vizyon ve Misyon

Vizyon
Eğitim Fakültesi’nin vizyonu, uluslararası standartlara göre en iyi şekilde yetişmiş; farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerini eğitebilen, 21. yüzyıl becerilerine sahip, dünya ile konuşan, dünya ile çalışan ve dünya ile yarışan, bilgili, becerili ve erdemli eğitimciler yetiştirmektir. 

Misyon
MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi, vizyonunu gerçekleştirmek için bilimsel araştırma verilerine ve uluslararası standartlara uygun en modern araç ve yöntemleri kullanmakta, meslek eğitimini hem üniversite hem de işyeri ortamında veren ve teoriyle pratiği kaynaştıran Okulda Üniversite Modeli’ni uygulamaktadır. Bilime ve deneyime dayalı Okulda Üniversite Modeli’nin bileşenleri olan “kavramsal çerçeve,” “liderlik,” “deneyim ve gelişim,” “öğretim üyeleri,” “öğrenciler,”  “içerik” ve “yöntem”  boyutları hem Türkiye’nin ulusal değer ve deneyimleri hem de uluslararası standartlar ışığında yapılandırılmıştır.

Okulda Üniversite Modeli’nin uygulanması, öğretmen ve eğitimci adaylarının işyeri ortamında mesleki deneyim kazanması, öğretim üyelerinin, öğretmen ve öğretmen adaylarıyla birlikte araştırma yapması, öğretmenlerin ve öğretim üyelerinin mesleki gelişimi ve öğrenci başarısının artması için MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile MEF Okulları arasında akademik bir ortaklık tesis edilmiştir. Benzer bir ortaklık,  MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar arasında kurulacaktır. Öğretmen ve eğitimci adaylarına uluslararası deneyim kazandırmak için MEF Üniveritesi ile yabancı ülkelerde bulunan üniversiteler ve okullarla işbirliği yapılacaktır. Öğretmen ve diğer eğitimci adayları mesleklerini hem üniversitede hem de gerçek işyeri ortamı olan yurtiçi ve yurtdışı okullarda deneyim kazanarak, yaparak ve yaşayarak öğrenecektir.