Neden Eğitim Fakültesi

Uzman Kadro

Yurtdışı doktoralı, alanında uzman öğretim üyelerimizle fakültemiz eşsiz bir akademik ortam sunmaktadır.

Okulda Üniversite

Okulda Üniversite modeli sayesinde öğrencilerimiz teorik eğitimlerini kapsamlı uygulamalarla desteklemekte, böylece mezun olduklarında sektörde oldukça deneyimli, yetkin ve rekabetçi öğretmenler olarak yerlerini almaktadırlar. 

Aktif Öğrenme

Tersyüz Öğrenme (Flipped Learning) ve daha genel kapsamlı olarak Aktif Öğrenmeyi benimseyen fakültemizde, öğrencilerimiz sadece bilgi akışında pasif konumda kalmayıp, öğrenme süreçlerinde etkin, teknolojiyle iç içe ve öz yönetime sahip bireyler olarak yetişmektedirler.

Bilimsel Araştırma Deneyimi

Fakültemizden mezun olan her öğretmen adayımız Bilimsel Araştırma Deneyimi sayesinde bir bilimsel çalışmayı tasarlama, gerçekleştirme ve yazma aşamalarının yanı sıra sunma ve yayınlama süreçlerini de deneyimleyerek donanımlı ve yetkin bir şekilde hem akademik hem de profesyonel geleceğe hazırlanmaktadır.

Kültürel Beceriler

Sadece öğretmen değil, bir nesil yetiştirdiğimiz inancıyla tüm öğretmen adaylarımızı kendi ilgilendikleri yaratıcı bir alanda öğrenme, gelişme ve sunma deneyimiyle donatıyoruz.