Diploma Eki (DE)

Diploma Eki; uluslararası şeffaflığı pekiştirmek ve yeterliliklerin akademik ve profesyonel olarak tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla yüksek öğretim diplomasına ek olarak verilen bir belgedir. Diploma Eki, bu belgeye eklenmiş orijinal belgenin üzerinde adı yer alan kişinin başarıyla tamamladığı çalışmaların niteliği, düzeyi, bağlamı, içeriği ve statüsü için bir açıklama sunmak üzere tasarlanmıştır. Diploma Eki, orijinal diploma veya transkript (not çizelgesi) yerine geçmez, fakat Diploma Eki'nin eksiksiz kullanımı 'istihdam edilebilirliği teşvik etmek, sonraki çalışmaların akademik tanınırlığını sağlamak için pekiştirilmiş şeffaflık ve yükseköğretim diploması ile derece sistemlerinin esnekliği avantajını' sunmaktadır. (Yükseköğretimden Sorumlu Bakanların Berlin Bildirisi, Eylül 2003 (Bologna Süreci)). 

MEF Üniversitesi, Avrupa Yükseköğrenim Alanı'nın geliştirilmesine ve Bologna Süreci'ne kendini adamıştır. Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından ortaklaşa geliştirilen ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından uygulamaya koyulmuş bir şablon esas alınarak oluşturulmuş olan Diploma Eki; yaygın olarak konuşulan bir Avrupa dilinde (MEF Üniversitesi'nin bu dili İngilizce'dir.) düzenlenecek ve mezun olan her MEF üniversitesi öğrencisine doğrudan ve ücretsiz olarak verilecektir. 

Diploma Eki sekiz kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; belgenin sahibinin kimlik bilgileri, elde edilen yeterliliklere ilişkin bilgiler, elde edilen yeterliliğin derecesi, elde edilen içerik ve kazanılmış sonuçların bilgisi, ek bilgi, Diploma Eki'nin resmi tasdiki ve son olarakta ulusal yükseköğretim sisteminin tanımıdır.  

Diploma eki örneğini için tıklayınız