Erasmus+ İçerme ve Çeşitlilik Stratejisi

Erasmus+ programı, tüm eylemlerinde fırsat eşitliğini ve erişimi, içermeyi, çeşitliliği ve adilliği sağlamayı hedeflemektedir. İçerme ve çeşitlilik (inclusion and diversity) stratejisi kapsamında amaç, çeşitli engellere (sosyal, ekonomik, fiziksel, psikolojik, vs.) sahip katılımcıların proje süreçlerine dahil edilmesine özel önem göstererek eşit erişim fırsatları sağlanmasıdır.

Erasmus+ Programı İçerme ve Çeşitlilik Desteği
Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi bireylerin programa katılımını teşvik etmektedir. Potansiyel katılımcılar, ek finansal destek olmadığı takdirde fiziksel, ruhsal veya sağlık durumu sebebiyle projeye veya hareketlilik faaliyetine katılımı mümkün olmayan özel ihtiyaç sahibi bireylerdir.  

Erişilebilirlik ve Özel İhtiyaçlar
Erasmus+ hareketliliğinizde özel ihtiyaçlara yönelik tedarik edilebilecek destekler arasında erişilebilir konaklama, seyahat desteği, tıbbi yardım, gerekli teçhizat, uygun öğrenim materyalleri ve refakatçi bulunabilir.

Ek Hibe 
Fiziksel, ruhsal veya sağlık alanlarında özel ihtiyaç sahibi katılımcılar için Erasmus+ özel ihtiyaç desteği aracılığıyla ek hibe imkânı bulunmaktadır. Bu sebeple Erasmus+ hibeleri, bu katılımcıların karşılaştığı belirli zorlukları telafi etmek adına standart eğitim, staj veya personel hibelerinden daha yüksek olabilir. Bahsi geçen ek hibe, gerçek maliyetlere dayanan bir destek niteliğindedir.

İlave Hibe Desteği
Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.
1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)
2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere
3) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar
4) Şehit/Gazi çocukları
5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne- babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)
6) Engelliler*
7) Ebeveynlerinden biri veya vasisi, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli veya muhtaç aylığı alan öğrenciler^
________
*20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı RG’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporu ile belgelenmiş en az %70 engel oranına sahip engelliler
^https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2022.pdf

Not: Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

Yukarıda bahsedilenlerin sizin için geçerli olduğunu ve bu durumun Erasmus+ programı ile yurtdışında eğitim almanızı engellediğini düşünüyorsanız, bize kurkcuoglun@mef.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.