Ortak 3 + 2 Programları

MEF Üniversitesi, kapsamlı ve çok boyutlu bir uluslararasılaştırma stratejisi benimsemiştir. Küresel bağlantılarımız; müfredat işbirliği, öğrenci ve akademik kadro hareketliliği, program ve kurumsal hareketlilik, araştırma işbirliği ve üniversite-işletmeler arası etkileşim içerecek ama bunlar ile sınırlı kalmayacaktır. Müfredat geliştirmede, tüm akademik programlar en iyi global kurumlarla karşılaştırılarak değerlendirilmiş; öğrenme kazanımları ve müfredat yapıları ise uluslararası akreditasyon standartlarına  (örneğin; mühendislik için ABET ve işletme eğitimi için AACSB) uygun, aynı zamanda da Bologna Süreci ile paralel olarak düzenlenmiştir. MEF Üniversitesi’nin eğitim-öğretim dili İngilizcedir ve akademik kadrosunun %50’si yabancı uyruklu akademisyenlerden oluşmaktadır. 

Geleneksel değişim programlarının ötesinde,  gerçek uluslararası eğitime doğru giderken; MEF Üniversitesi, tüm akademik programlarında dünyanın önde gelen üniversiteleri ile işbirliği yaparak 3+2 ortak programlarını açacaktır. Böylelikle, öğrenciler MEF Üniversitesi’nden lisans derecesi ve yurt dışı anlaşmalı üniversiteden yüksek lisans diploması alabilecektir. Öğrenci ilk 3 yılını MEF Üniversitesi’nde okuyacak, 4. yıl anlaşmalı üniversitede değişim öğrencisi olarak derslerini alacak ve aldığı dersler MEF Üniversitesi’nde sayılacak ve lisans derecesini tamamlayabilecektir. 4. yıldan sonra öğrenci 5. yılda yurt dışındaki üniversitede yüksek lisans eğitimine devam edecek ve derecesini karşı taraftan almış olacaktır. Yüksek lisans eğitimi, öğrencinin kendi lisans alanında olabileceği gibi, MBA veya Ekonomi / Finans alanında da olabilir. 

MEF Üniversitesi 3 + 2 ortaklıklarını birinci sınıftan itibaren öğrencilerine duyuracaktır. Böylelikle öğrenciler, gereksinimler ve faal akademik gerçeklik hakkında tam bilgiye sahip olarak eğitim yolcuklarında yol alacaklardır. Ayrıca, müfredat geliştirmede için global ortak kurumlarla ilişkileri en yüksek seviyeye getirebileceklerdir. 

Neden 3+2? 

Özgeçmişinde sadece bir dönemlik değişim öğrencisi programı deneyimin yer alması günümüzde global piyasada iş bulabilmek için yeterli değil. İşverenler bir başka ülkede uzun süre kalmış ve tercihen kendi ülkesi dışında bir başka ülkeden yüksek lisans derecesine sahip adayları tercih etmektedir. 3+2 programları, mezunlarımızı uluslararası seviyede ciddi anlamda rekabet edebilecek hale getirecek bu iki önemli faktörü MEF öğrencilerine sunmaktadır.