Giden Erasmus+ Personel Hareketliliği

Tüm tam zamanlı MEF akademik ve idari kadro çalışanları için Erasmus+ program ülkelerinde ders verme ve eğitim alma hareketliliği başvurularımız açılmıştır. Online başvurularımız 24 Şubat 2024 tarihine kadar açık kalacaktır.

Başvurunun geçerli olması için katılımcıların başvuru anında misafir olunacak kurum veya kuruluştan alınmış bir davet mektubu sunması gerekmektedir. Hareketlilik öncesinde katılımcı, gönderen kurum ve misafir olunacak kurum veya kuruluş arasında bir Personel Ders Verme veya Eğitim Alma Anlaşması imzalanmış olmalıdır. Sayfanın altında personel hareketliliği sözleşmeleri şablonlarını bulabilirsiniz.

Başvurusu geçerli olan katılımcılar, aşağıda detaylı olarak açıklanan seçim kriterlerine göre Erasmus+ hareketlilik hibelerinden yararlanma imkânı bulabilir. Halihazırda mevcut olan bütçe, öğretim ve eğitim kategorileri birbirinin yerine geçebilecek şekilde dört hareketliliği finanse etmeye yeterlidir.

Personel Ders Verme Hareketliliği (STA), ECHE’ye (Erasmus Beyannamesi) sahip olan başka bir yüksek öğretim kurumu ile akademik biriminize ait olan kurumlar arası bir Erasmus+ sözleşmesine dayanmalıdır ve en az iki günlük bir süre boyunca en az sekiz saatlik ders verme faaliyetinden oluşur. Bu program kapsamında en yaygın olarak tercih edilen kalış süresi beş gündür. Kalış süresinin iki aya kadar uzatılması mümkündür, ancak iki haftayı aşan durumlarda, günlük harcırah normalin %70'ine düşürülür; ancak bütçe kısıtlamaları sebebiyle bu başvuru döneminde en fazla bir haftalık faaliyetler için maddi kaynak sağlanacaktır. Ayrıca, ders verme hareketliliği hibeleri, bir program ülkesindeki ticari veya kâr amacı gütmeyen bir girişimden bir kişiyi (başka bir yüksek öğretim kurumundan olmamak kaydıyla) MEF'te ders vermeye davet etmek için de kullanılabilir.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği (STT), program ülkelerinde bulunan başka bir yüksek öğretim kurumunda veya personelin mesleki alanıyla bağlantılı bir işletmede (ticari veya kâr amacı gütmeyen) gerçekleştirilebilir ve kurumlar arası anlaşma gerektirmez. Kalış süresi en az iki gün en fazla iki aydır ve her gün eğitim faaliyetleri ile dolu olmalıdır. Sürenin iki haftayı aştığı durumlarda harcırah, normalin %70'ine düşürülür; ancak bütçe kısıtlamaları sebebiyle bu başvuru döneminde en fazla bir haftalık faaliyetler için maddi kaynak sağlanacaktır.

Konferans katılımı Ders Verme veya Eğitim Alma Hareketliliğinin kapsamına girmez. Akademik personelin hem ders verme hem de eğitim alma hareketliliğine, idari personelin ise eğitim alma hareketliliğine katılımı uygundur.

Bu başvuru duyurusu 2022-1-TR01-KA131-HED-000053705 numaralı sözleşme kurallarına tabidir ve bütçe geçerlilik tarihi 31/07/2024’tür. Planlanan faaliyetlerin bahsi geçen tarihten önce gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği için Erasmus+ hibesi, harcırahı ve seyahat masraflarını kapsar. Bunların her ikisi de birim maliyetlerdir, harcamalarınız ne olursa olsun sabit kalan tutarlardır. Farklı ülke kategorileri için harcırah aşağıdaki gibidir.

Ülke Kategorileri Ülkeler Günlük Harcırah (Euro)
1. Kategorideki Ülkeler Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

162 EUR

2. Kategorideki Ülkeler Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 144 EUR
3. Kategorideki Ülkeler Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye* 126 EUR

* Yalnızca bir yüksek öğretim kurumu harici bir kurumdan gelen ders verme hareketliliği için
Hibe, ayrıca bir seyahat günü için de verilebilir, ancak kesinti günleri, yani ders verme veya eğitim alma faaliyeti olmayan günler için verilmez.
Seyahat ücreti AB mesafe hesaplama aracı (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en) ve aşağıdaki tablo ile belirlenir.

Mesafe (km)

Seyahat Ücreti (Euro)

Yeşil Seyahat
10-99 km

23 EUR

100-499 km

180 EUR

210 EUR
500-1999 km

275 EUR

320 EUR
2000-2999 km

360 EUR

410 EUR
3000-3999 km

530 EUR

610 EUR
4000-7999 km

820 EUR

8000 km ve üzeri

1500 EUR

Misafir olunacak kurum veya kuruluştan davet mektubu alan herkesin belgelerini uygunluk kontrolünden geçmek üzere MEF Üniversitesi turna başvuru portalına yükleyerek başvurusunu tamamlamasını bekliyoruz. Başvuru portalı linkleri aşağıdadır:

Personel ders verme hareketliliği

Personel eğitim alma hareketliliği

Personel ders verme hareketliliği başvurunuzda listeden gideceğiniz ECHE sahibi kurumu seçin. Personel eğitim alma hareketliliği başvurunuzda ECHE sahibi olan kurumlar için ilgili seçimi yapın, ECHE sahibi olmayan kurumlar için ise listeden MEF Üniversitesi'ni seçin.

Son başvuru tarihi 24 Şubat 2024'tür.

Ders verme ve eğitim alma hareketliliği için katılımcıların seçilmesi ve hibe dağıtımı, ulusal Erasmus Uygulama El Kitabı’ndaki kriterlere ve 19.11.2019 tarihli MEF Üniversitesi Senato Kararına (Toplantı No: 2019/65, Madde 10) dayanmaktadır:

Ölçüt Puan
İlk kez katılım 20 puan
Yabancı dil bilgisi B1 5; B2 10; C1 15; C2 veya yabancı dilde ders vermeye nitelikli 20 puan
Eğitim alma faaliyetinde idari personel 20 puan
Engelli personel 10 puan
Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel 10 puan

Kendisine veya ailesine AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz eden personel

10 puan
Bölüm Erasmus+ koordinatörleri 10 puan
Yeni kurumlararası anlaşma yapmış olmak (1 yıl içinde) 10 puan (anlaşma başına)
Eğitim alma faaliyetinde dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetler 5 puan
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021-2025 Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi kapsamında Yapay Zekâ ile ilgili faaliyetler 5 puan
Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere 5 puan
Daha önce personel hareketliliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan personel 5 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma - 5 puan

Mobility Agreement for Teaching
Mobility Agreement for Training