Dış Danışma Kurulu

Prof. Dr. Zeynep Alemdar, Okan Üniversitesi & Dış Politikada Kadınlar

Doç. Dr.  Çiğdem Nas, Yıldız Teknik Üniversitesi & İKV Genel Sekreteri

Tümgeneral (E) Mehmet Okkan, Milli Savunma Üniversitesi

Sn. H. Çağatay Özdoğru, CEO, Esas Holding

Prof. Dr. Yüksel Yalova, Devlet Eski Bakanı, TBMM Başkan Vekili