Programın Misyonu

Öğrencilerimizin hayatlarını değiştiren eğitim programlarımız aracılığıyla gelecek yüzyılın liderlerini yetiştirmek, ve gelecek yüzyılın kurumlarının oluşturulmasına katkılarda bulunarak toplumun refah düzeyini yükseltmektir.