Programın Eğitsel Amaçları

  • Uluslararası İlişkiler ile ilgili temel kavram, süreç ve teorileri kavrayabilme ve eğitimli örnekler verebilme.

  • Uluslararası kuruluşların çağdaş küresel siyasi ve ekonomik sistemdeki etkisini anlamak.

  • Bilimsel araştırma yapmayı öğrenmek ve araştırmanın her aşamasında akranlardan gelen geri bildirimlerle bilimsel bir araştırma makalesi tasarlama ve yazma becerilerini öğrenmek.

  • Uluslararası İlişkilere yönelik başlıca kuramsal yaklaşımları öğrenmek.

  • 21. Yüzyılda uluslararası güvenlik ve istikrara yönelik mevcut ve ortaya çıkan bir dizi tehdidi tanımak

  • Uluslararası politik ekonomi alanındaki başlıca teorik ve ampirik konuları anlamak için temel analitik becerileri öğrenmek.