Programın Kazanımları

Bölümümüz, siyaset, güvenlik, diplomasi, hukuk ve ekonomi alanlarında ülkemizde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri analiz etmek ve geleceğe yönelik öngörülerde bulunulabilmek için gerekli bilgi, beceri ve donanımları öğrencilerimize kazandıracak çağdaş ve kapsamlı bir Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı sunmaktadır. 

Öğrencilerimize, eğitimlerinin ilk iki yılında, Sosyal Bilimlerin temellerini oluşturan, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Uygarlık Tarihi, Siyasi Düşünceler Tarihi, Diplomasi Tarihi, Hukukun Temel Kavramları, Uluslararası İktisat ve Araştırma Metotları gibi dersler verilecektir. Bununla birlikte, öğrencilerimizin bilgisayar kullanımı ve programlama becerilerini geliştirmeye yönelik ve teknolojiyi kullanacakları dersler de verilecektir.

Flipped Classroom uygulamasıyla, ilk iki yıl boyunca, araştırma konularını kendilerinin tespit edecekleri kısa akademik çalışmalar hazırlayabilecek seviyeye gelen öğrencilerimiz, bölümdeki üçüncü ve dördüncü yıllarında, Karşılaştırmalı Siyaset, Uluslararası İlişkiler Teorisi, Uluslararası Örgütler, Uluslararası Hukuk, Dış Politika Analizi ve Türk Dış Politikası gibi temel dersler alacaklardır.

Bu derslerin yanında, öğrencilerimizin “bağımsız araştırma” yapabilecekleri, Savaş ve Barış Araştırmaları, Etnik ve Kültürel Çatışmalar, Çatışmaların Çözümü, Silahsızlanma, Modernleşme, Demokratikleşme, Küreselleşme, İnsani ve Çevresel Güvenlik gibi Araştırma Seminerleri ile; Avrupa Birliği, Ortadoğu, Avrasya, Amerika, Afrika, Uzak Doğu bölgelerindeki siyasal, toplumsal ve kültürel yapıları yakından tanımalarına olanak sağlayacak Bölge Etütleri seçmeli dersler olarak sunulacaktır.

Bu kapsamda, öğrencilerimizin uzmanlaşmak isteyecekleri bölge tercihlerine paralel olarak, araştırmalarına nitelikli katkı yapabilecek düzeyde öğrenebilecekleri Yabancı Dil dersleri almalarına imkân sağlanacaktır.

Üniversitemiz çapında uygulanacak Çift Anadal Programı (ÇAP), Yan Dal ve Uluslararası Değişim (Erasmus vb) Programları, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerimizin de tümüyle yararlanmasına açık olacaktır. 

Öğrencilerimizin, Bölümümüz ve Üniversitemiz bünyesinde yürütülecek akademik araştırmalara etkin katılımlarını sağlamak amacıyla “Öğrenci Asistanlığı”, “Proje Asistanlığı” ve “Staj” gibi bilimsel faaliyetlerde bulunmaları, konferans, seminer ve çalıştay gibi faaliyetlerin düzenlenmesine katkı yapmaları ve “Model United Nations” gibi uluslararası düzeyde simülasyon çalışmalarına katılımları yoluyla, mezuniyet sonrası yaşamlarına yönelik kariyer planlaması yaparken isabetli kararlar verebilecekleri bilgi, tecrübe ve donanıma sahip olmaları sağlanacaktır.